Charitatívna cyklojazda 2018 - 1.etapa

Charitatívna cyklojazda 2018 - 1.etapa

14.5.2018

1.etapa, sobota 16. 6, 2018:

Trasa: Stakčín – Košice – Prešov. Vzdialenosť 164 km. Stúpanie +1449 m, klesanie -1449m. Čistý čas jazdy: 7h, 7min:58

Stakčín (8:00), Snina, Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Modra nad Cirochou (8:43 – 8:58) , Kamenica nad Cirochou, Hažín nad Cirochou, Humenné (9:26 – 10:11), Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Tovarné, Sedliská, Majerovce, Vranov nad Topľou (11:15), Vechec, Banské, Herlianske Sedlo (12:30), Herľany, Vyšná Kamenica, Nižná Kamenica, Bidovce, Ďurkov, Ruskov, Blažice, Bohdanovce, Nižná Myšľa, Ždaňa (13:58 – 14:58), Čaňa, Geča, Valaliky, Košice (15:48 – 16:48), Kostoľany nad Hornádom, Družstevná pri Hornáde, Budimír 17:53 – 18:23, Bretejovce, Janovík, Lemešany, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Haniska, Prešov (19:27). Spolu: 35 obcí.

Prvá etapa bude zároveň najdlhšia. Zo Stakčína až po Vranov nad Topľou bude trasa viac-menej rovinatá, ba priam až mierne dole kopcom v celkovom priemere -0,2%. Z Vranova nad Topľou začne stúpať, je nutné prekonať hrebeň Slanských vrchov. Vrcholom bude Herlianske sedlo (669 m.n.m). Stúpanie bude dlhé cca 18 km s priemerným stúpaním 3,1%, pričom maximá sa budú pohybovať na úrovni 12%.

(Herlianske sedlo (660,5 m n. m.) je sedlo v hlavnom hrebeni centrálnej časti Slanských vrchov. Leží medzi vrchmi Mošník (911,1 m n. m.) a Črchlina (898,7 m n. m.), oddeľuje podcelky Mošník a Makovica. Sedlom vedie cesta II/576 spájajúca Košice s Vranovom, na úseku medzi obcami Herľany a Banské. )

Následné klesanie bude dlhé 15 km s Ø 3% až po obec Bidovce. Nasledujúcich 37 km pôjde trasa prakticky po rovine s prestávkou v Ždani a malým stúpaním v Košiciach pred nemocnicou. Po návšteve nemocnice bude čakať cyklistov posledná časť etapy z Košíc do Prešova v dĺžke 40 km s dvoma menšími stúpaniami pred a za Družstevnou pri Hornáde.